Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

O projekte

Projekt Sťažnosti.sk vznikol na pôde občianskeho združenia Cybernet Corporation.

Cieľom združenia je napomáhať pri budovaní a rozvíjaní občianskej spoločnosti založenej na princípoch demokracie, slobody, právneho štátu, spravodlivosti, zodpovednosti a solidarity. Ďalej združenie chce rozširovať znalosti svojich členov i širokej verejnosti o internete a informačných technológiách a obhajovať verejné záujmy.

Projekt Sťažnosti.sk je zameraný na problémy, ku ktorým dochádza pri styku obyčajného človeka s rôznymi súkromnými firmami ako i štátnymi inštitúciami a podnikmi. Takéto problémy sa monitorujú a zároveň publikujú na internetových stránkach, čo napomáha rozpoznaniu spoločností predávajúcich, resp. poskytujúcich tovar a služby na úrovni od tých nekvalitných.

Zároveň chceme na týchto stránkach poskytovať infoservis o zákonoch a právnych normách zameraných na ochranu spotrebiteľa a o iných dôležitých záležitostiach doma a vo svete.

Pre lepšie pochopenia systému vybavovania sťažností si, prosím, prečítajte často kladené otázky.

Legenda a vysvetlenia systému hodnotenia:
Legenda
V rámci nového systému sme zaviedli obrázkovú legendu, ktorá doplňuje sťažnosti a uľahčuje orientáciu. Užívateľ okamžite zistí, či na sťažnosť prišla reakcia, prípadne prístup dotknutej strany k riešeniu sťažnosti.
Krížik - odpoveď neobdržaná (firma nezaslala reakciu na sťažnosť)
Štýlové slnečné okuliare - sťažnosť bola vyriešená veľmi serióznym spôsobom (napr. výmena topánok, vrátenie cestovného...)
Rozbité okuliare - sťažnosť bola riešená iba čisto formálne, bez záujmu dotknutej strany
Ak sa ku sťažnosti nenachádza obrázok okuliarov znamená to, že sťažnosť bola riešená normálnym spôsobom.
Vysvetlenie systému hodnotenia
Ku každej firme, ktorá sa nachádza v databáze (a teda figuruje v sťažnosti, pochvale alebo podnete) je priradený jej koeficient. Koeficient inštitúcie/firmy slúži pre potreby užívateľov, ktorí takto môžu posúdiť serióznosť danej firmy. Firma začína s neutrálnym koeficientom, ak je na ňu prvýkrát podnet podnet, s negatívnym koeficientom (-3), ak je na ňu prvýkrát podaná sťažnosť a s pozitívnym koeficientom (3), ak je na ňu prvýkrát podaná pochvala. Existuje 7 pásiem, v ktorých sa koeficient pohybuje:

Koficient - pásma

Do koeficientu sa tiež započítava hlasovanie v lokálnych anketách, ktoré sú vytvorené pre každú sťažnosť zvlášť. Spokojnosť užívateľov s reakciou sa prejaví na zmene koeficientu: za každú odpoveď "áno" sa zvýši o 1 bod, za každý hlas "nie" klesne o 1 bod.

Poznámka:
Združenie Cybernet Corporation si vyhradzuje právo nekonať vo veci sťažnosti, pochvaly alebo podnetu a neuverejniť ich. Sťažnosť poslaná cez formulár môže byť publikovaná a upravovaná bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia sťažovateľa. Za pravdivosť sťažností zodpovedá konkrétny sťažovateľ, nie združenie.

Reklama